За нас

“Енергомонтаж запад” АД е фирма с утвърден авторитет, богат опит и традиции, с възможност за извършване на ремонти, реконструкции и модернизации на енергийни и промишлени обекти в страната и чужбина, както и производство на резервни части.

Фирмата е създадена през 1998 година и е със 100% частно участие. Тя се управлява и представлява от инж. Емил Зашев – изпълнителен директор.

За извършване на дейността си “Енергомонтаж запад” притежава всички лицензни документи от оторизирани държавни органи включително:

  • Удостоверение № С160/28.05.2007 год. на ДАМТН – РО ”ИДТН” София за изпълнение на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и топла вода;
  • Удостоверение № С495/14.10.2009 год. на ДАМТН – ГД ”ИДТН” София за изпълнение на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на: Разпределителни газопроводи и съоръжения към тях за природен газ; промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ.